A M A L
/]

. . !

ۈڪ ~

ۈ ۃ ( )

ۈ

ۈ . . | ۈڪ |bRb ~


A M A L

[ ڪ ]
ڪ
" ڪ " ..
" ڑ " .../ ..
ڪ
bRb ~


A M A Lﯛ ﮧ


. . . . . . . . . !


ӑﯛﯛﯛ


ﯛ ﮧ ڪ -[


[]


ﯛ . . . { !


( ) ﯛ *


- [


| |
ڑ . . !

-[

͐ Ȑ

. . . . . . . . . . . . . . .

!

- ڑ -

[ ]

]-( Α) ﯛﯛﯛﯛﯛ *

ﯛﯛ . . ( )
.:
ڑ

. . . {

(Ȑ) ڑ . . !

ڑ *

Ȑ ڑﮧ

Ȑ

/ ( ) / !

[ ] . . !

ۈ -[

ڑڪ

| |

ڪ . . . { ڪ

ۈ / ۈ ﮧ /

ۈ ڪ ]-

ڪ ۈ
( )


( ) . . !


-[ ]-


*


( )


*


( ͑Ȑ )


" "


. . . . . . . [ ] . . !

:


:


ڪڪ ͑ ۈ [

ڪ { } ۈڪ ۈ

. . [

ۈۈ ۈ

͑ڪ ڪ ( )

ڪ . . !

ۈڪ" "


ڪ [ ] . . . !

:

:ڪ ͑ ۈڪ


ۈ {ڪ} ]-


ڪ . . {


ۈڪ |


͑ " " *


ۈ ڪ ӑ


ۈ ڪ ۈ ڪ


ۈ ڪ ( ) . . . !
bRb ~


A M A L


ۈ . . !

| | . .

ۈ ﮧ

ۈ . . . { ۈ . .

ۈ ( )

ۈ ۈﮧ ڪ !

ۈ ڪ ( ڪ )

. . . ۈ

( ڪ [

( ) ۈ =(

ۈ ۈۈۈۈۈ |

-[ ۈ ۈ ۈ ۈ( ) ۈ !

ۈ ڪ . . {

ۈ ۈ ۈۈ

. . ۈ

. . . . . . . ۈ

. . . . . . . . . . . . . ۈڪ ( ڑ )

ۈ / ڑ ۈ . . !

ۈ

- ۈۃ !

ۈ
ۈ
ۈ

ۈ ۃ ( ԑۈ )

[ ] ۈ

ڪ ۈ ڪ ~

ۈ ۈ [ ڪ ]

ۈڪ . . !

ڪ ۈ

ڪ ۈ

ڪ ۈ

ڪ ۈ
:
:ۈ ۈ ڪ

ۈ ۈ " "

ۈۈ [ ڪ ] ~

ڪ . .

[ ]

ۈ . . . { . . !

ۈ ] - -

ۈ ~

" "

( ۃ )

ۈ

. . . . ڪ

. . . . . . . . ڪ

. . . . . . . . . . . . ڪ

:

:


͑ { ۈ !

ۈ ڪ |

( Ց ) " "

. . . . . ( ڪ )

"
"

" " -[ ڪ . . !

| ۈ

ڪ ( ͑ڪ )bRb ~


A M A L

ڪ ڪ ڪ . . !

ڪ ۈ ( ڪ )

ۈ . . {

ۈ -[ڪ . .

ۈ . . ~

ۈ ۈ . . . { !

ۈ ڪ ۈ ڪ !

ڑڪ .

ۈ ڪ

. . !

" " ڪ ڪ ( ڪ )

ڑ *

[ ۈ ] ۈڪ ۈڪ ۈڪ ~
:

:


ۈ ڪ ͑ . . !ۈۈ . . ڪ | |

ڪ ۈڪ *)

ۈ ۈ !

ڪ

ۈ ڪ ۈ ۈ |~

ۈ Ց

ۈ ڪ ]-

ۈ ڪ [ ]

ڪ ۈ

[

͑

ڪ | ͑ | |*

ۈڪ

ڪ ۈڪ . . . {

ۈۈ ۈڪۈ - - [ . . !

ڪۈۈۈۈۈ { }

ڪ

:

:ۈ ۈ

ڪ ۈ -[

͑

ۈ ۈ ~

ۈ *

" ۈ "ڪ ۈ . . .{ ۈ

| ۈ | ۈ ]-

ڪۃ ۈ
ڑڪ -[


ۈ ۈ . . {


ڪ ڪ *


ۈ ͑ ~


ڑڪ ۈڪ


ۈڪ ڪ | |


ڪ . . . {


ۈڪ ~ )


- ڪ ڪ


" " ӑ {


" " ڪڪڪ ۈ ڪ . . !


ڪ


. . . . . . . . . . . . . . . . . . ۈۈۈۈۈۈۈڪ
:
:


|ڪ | ۈ ڪ


( ) " ۈڪ "{ ڑڪ


ڪ *


ۈ " " ڪ ۈ


ڪۈ ڪ ( ) ۈ( ̑ )


ۈ ۈ -[ ۈڪۃ ڪ


ۈ


ڪ ۈ -[
:

:ڪ ۈ ڪ

͑ ڪ

ۈ ۈڪ || ۃ

ۈ ۈڪ ]--

ۈۈ ڪ ͑ڪ ڪ ۈ *

ۈڪ ۈڪ --{

ۈ ڪ ۈڪ ڑۈ

ڪ ۈۃ ۈ ۈۃ

ڪ ͑ ۈۈڪ . . . !

ӑ ۃ ڪڪڪ


A M A L

. . /


~
~ ( =
( =
~ =$

+ ~
~ =$

~


~ ξ ڪۓ ..!

( )


( ) . . !


-[ ]-


*


( )


*


( ͑Ȑ )


" "


. . . . . . . [ ] . . !


<

ڑڪ -[


ۈ ۈ . . {


ڪ ڪ *


ۈ ͑ ~


ڑڪ ۈڪ


ۈڪ ڪ | |


ڪ . . . {


ۈڪ ~ )


- ڪ ڪ


" " ӑ {


" " ڪڪڪ ۈ ڪ . . !


ڪ


. . . . . . . . . . . . . . . . . . ۈۈۈۈۈۈۈڪ
ڑ ≈

||..
,
sms

+

,
..||


() .. ❤

ڑڪ -[


ۈ ۈ . . {


ڪ ڪ *


ۈ ͑ ~


ڑڪ ۈڪ


ۈڪ ڪ | |


ڪ . . . {


ۈڪ ~ )


- ڪ ڪ


" " ӑ {


" " ڪڪڪ ۈ ڪ . . !


ڪ


. . . . . . . . . . . . . . . . . . ۈۈۈۈۈۈۈڪ


{.. ڪ ..!

~


( ) ۈ =(

ۈ ۈۈۈۈۈ |

-[ ۈ ۈ ۈ ۈ( ) ۈ !

ۈ ڪ . . {

ۈ ۈ ۈۈ

. . ۈ

. . . . . . . ۈ

. . . . . . . . . . . . . ۈ
~

..~

:)=)~


/


:


- - - -

SEO by vBSEO 3.6.1