فُتَيْنَة..~!N ©؛°¨غرامي جديد¨°؛©

جبرني الحُروف لِخط أولّ رِوايةٍ لِي ..
وَاقِعّ...مَعّ مَوااقفّ مُشَوِقة ومُضحكَة والمَزِيد والمَزِيد ...!
شَخصٌ يَتَعذبّ ..،وَيتألمّ ..،وَ يَتدمر ..،ويُعانِي ..!
لِيتعلمّ كَيفّ يَقاومّ أوجاعّ الحَياة .....!

♡̷̷̷ ابَتسمّ لِـتَمضِيّ ..~ ˇシ

بَطلي ...
عَليّ =16 سَنة حَنطاوي بِعيون عَسلية وشَعر بُني ممَزوج بِأسود .. لَن أتَكلم عَنه كَثيرا تَعرفوو عَليه مَع القِصة..،


لِنَبدأ...,!


...أفففففّ مَتى يَطقق الجَرس بَس !!
طَقق الجَرس عُقب تَعب رَجعنا أنَا وعَزيز البِيتّ مَشي طَبعاً وافَترقنا لَما كِل وَاحد رَاح بِيتهم ..
مَيييتّ يُووووع ،دَخلت البِيت دَورت عَلى يَدتي مَافيه احَد!!
اسَتغربتّ =| ناديتها مَافيه ردّ .. طَلعت رِحت بِيتّ يِيرانه مَحد رِحت بِيت اخِتها مِن امَها طَقيت الباب مَا فيهّ رَد .. افففّ وِييين رَاحت !!
فَجأة شِفت عَزيز يَركضّ وهُو يَلهث ..: عَلااااوي .. مَااريُوو تَقوول يَدتك خَذوها المُستشفى !!
انَرعبت ومِتّ مِن الخُوووف لَحقت عَزيز ووصَلنا المُستشفى وِيا فَريد 'سَايق عَزيز'
طُول الوَقت كِنت شِبه مَيتّ ، كُنت مَرعوووبّ وفِكرة انّ يَدتي تَموت مُو دَاخلة مُخي...
وَصلنا وَسألنا عَنها قَالو عِندها الدِكتور .. طَلبت مِن عَزيز يَمشي وحَسسته انِي مَطمن عَشانّ يَرجع بِيتهم وانَا بَداخلي مَيت رُعب ...
نَطرت نِص سَاعة .. سَاعة ونَص وبَعدها طَلع الدِكتور قِممتّ مِن مَكانـي وَسألته !!
:صَارت بَخير !!
نَزل رَاسه وقَال : سَكريها نَازل وَااجد ما قدرنا نَسوي شي .. السَموحة وعظم الله اجَركّ..
طَالعته بَصدمة... يَجذذذب وقَسسم يَجذذذب مُستحييل يَدتي تَهدني !!
دَخلت الغَرفة الِي كَانو فِيها شِفت يَدتي مِتوسطة السَرير الأبَيض ... والممرِضة قاعَد تشيل الأجَهزة عَنها .. تَقربت مـن السَرير وانَا اطَالع وِيه يَدتي المَنوّر .. وشَعرها البني عَ أبيض عَ بُرتقالي الِي حَلمي اشُوف لُونه ..
تَجاعيدها الِي تَزيد جَمالها .. هَزيتها وأنا مِنهار : يَدتي قُووومِي تَكفيييينّ!!
كِنتّ اصِيح وانَا اكَلمها فَجأة دَخل عَمي وعَمتي اخَوان ابُويّ مِن امَه .. طَالعتنِي عَمتي بَحقد ويَانِي عَمي وشَالنِي مِن رَقبتي ورَصني بِالجدارّ وهُو يَصرخ : مَاتت وابُوووك مَات مِن زَمان الحِين اقَدر أقتلك عَ كيفي ..
يَودته عَمتي :سَالم لا تَلوث يَدك بَولد حَرامّ يَاي مِن الشاارعّ !!
صـحتّ زَيادة لمَا قَالت وَلد حَرامّ .. صَرخ عمي مَرة ثَانية : بَاجر تَلم خَمامكّ مِن البِيت لانِي ببِيعه سااامعّ!!
شُنوووو انَته مِن بَششششر امه مَيتة وهُو يَقول بيَبيع البِيت طَلعو وانَا قَاعد فِي الارَض واصِيحّ .... ونِممممتّ !

قَعدت اعَتقد يُومّ ثَانِي وانَا فِي مَكان غِير !! الغَرفة كَحلية ومَتناسقة وحَلوة .. لَححظة !! وِيييني أنَاا !! تَذكرت آخَر شِي صَاار .. اييِّ كِنت فِي المُستشفى لانَهه يَدتِي تَألمتّ وأنَا أتَذَكر انَها تَوفت !!! خَلتنِي بَروحِي ..
انَفتحّ البَابّ .. ودَخل رَيال عَطيته تَقريباً ارَبعينّ سَنة .. ابَتسمّ لَما شَافني وقَال بَحنانّ : صَباااحّ الفُلّ !! أخيراً قَعدتّ
طَالعته .. وسَألته : مِن انَتته!! وهَذا بِيت مِن !!
جَاوبنِي بَتهربّ : اولّ غَسلّ واسَبح وتَالِي اجَاوبك .. لآ تَنسى عَليكّ ثَلاثّ أيَامّ عَزا !
يَتني الصِيحة بَس كَتمتها آخخّ مِن دِنيا تَآخذّ حَبايبنا وتَخلينه بَروحنا ..دَخلتّ الحَمامّ وسَبحتّ وانَتعشتّ !! ولَبست الثَيابّ .. شَكلهمّ يَايبينهم مِن البِيتّ فَتحت البَابّ عَشانّ بَنزل للرَيالّ .. وكَانّ عَبارة عَن ممرّ طَويل شَوي يَبدأ بِالدرج ويَنتهي بَغرفة مَتوسطة المَكانّ .. قَبال الغَرفة الِي كِنت فِيها بَابّ مَلصوقّ سَتيكر حَرف الـ h ومَكتوب صُوبه شِيخهم وصُور لآعَبينّ .. أكِيد صَبي .. والغَرفة الِي صُوبَها مَعلقة تُحفة حَرفّ الـ s وَردية نَاعمة وكِله فَراشاتّ وأشيَاء بَناتّ .. وقَبالها غَرفة عَليها بَعد حَرف الـ h بَس لُونه أحَمر وحَليو وصُور سَياراتّ .. وصُوبها غَرفة عَليها أشَياء مَال يَهالّ وبَناتّ ومَلصوقّ حَرف الـ z
وغَرفة مُو مَلصوق عَليها شِي.. والغَرفة الِي كِنت فِيها عَليها وَرقة نُوت صَغيرة وَمغبررة زِين لآصقة مَكتوب فِيها [ الله يَرده سالم غَانم] ومَوقَعة بِـ 9-6-2001 عِيدميلادِي !!
نَزلتّ تَحت وكَان عَ ايدي اليَمين المُطبخ وغَرفة الطَعامّ وايَدي اليَسار الصَالة .. شِفتّ الرَيالّ ووياهّ يَاهلة تَقربت لَما نَادانِي : تَعالّ عَلي ..! سَاسرته اليَاهلة فِي اذُوونه وهز رَاسه بِالإيجاب وابَتسمّ وصَرخ عَلى الصبي المَنسدح ولابسّ ثَيابّ اعَدادي : حَسااااااانُوووو قُووومّ لآ تَفشل رُوحكّ وِيا الصَبيّ !!!
فَززز الصَبي مِن سَمع كَلام ابُوووه وطَالعنِي مَنصددمّ وعَلى طُوووولّ فَززز رَكب فُووقّ .. طَالعنِي الرَيالّ وقَالّ: يَلا عَلوويّ تَرا مِتأخَرينّ !!
طَلعنَا ومَر اشَترا الِيِّ سَندويجة وعَصير وغَصبني آكِلهمّ ..
ووصَلنا المُقبرة وأنَا أتَألمّ .. كِلّ الِي صَار كَانّ مَعذبنِي .. وبِالأخص نَظراتّ عَمِي سَالمّ .. وكَأنه يَقول لِيشّ يَايّ!! صِحت وكَانّ الرَيال يَهديني !! مَشينا مِن المَقبرة وانَا كِنت مَنهار نَفسياً .. وَصلنا عُند بِيتهمّ وكَلمني بَهدوء : عَلي حَبيبي مَا يَصير چدِي!! الله يَختبر الانَسانّ لَما يَأخذ مِنه أغَلى مَا عِنده .. لازمّ تتمَسكّ ... مَحد حَاسّ فِيني ولآ احَد بِيحسّ اصَلننّ .. مَشيت دَمووعِي الله كَريم ..، بَند السِيارة ونَزلنا وَدخلنا البِيتّ .. طَلعّ فِي ويهنا الصَبي الِي كَان نَايم او خَلني أقوولّ حَسنّ ..رَحبّ فِيني : هَلااا وَالله ! نَوووّر البِيتّ وحَبني فِي خَدي وقَال :عَظمّ الله أجركّ مَا بَغيت أرَد أحَسس بَصيحّ !!
نَزلتّ بَنية كُووووبِي بِست مِن حَسن =| وشَكلها فري بَلا حَجابّ!! بَاستّ ابُوها عَ رَاسه وقَالت اليِّ : البقَا بَراسكّ ..
نَزل وَاحد عَطيته تَوجيهي شِي جَدي مَعظل شَوي .. وحَنطاوي عَكس البَنية وحَسن بِيضان ... سَلمّ عَليِّ وقَال : وعَظم الله اجَرك ..
وطٰووول الوَقت انَا سَاكتّ قَعدنا كُلنا فِي الصَالة وقَال الرَيالّ.. : عَرفو رُووحكم لَعلي لآ يَموووت مِن الفَضولّ !! بَققتّ عَيووونِي شَدراااه انِي بَموووتّ مِن الفُضوول !! ضَحكو كِلهمّ وتَهاوشو الكَبير وِيا حَسن عَلى مـن يَبدأ.. وفِي النِهاية بَدأ الكَبير : حَسينّ 17سَنة شَهور ..هَادِي مُو مِثل بَعض النَاسّ .. أحَب الكِل وأتأقلم وِيا الِي ارتَاح الِيهمّ .. مَا أحَب الشِغل والدِراسة كِللشّ !! وأعَششق التِكنلووجيا .. ! ابَتسمتّ الِيه ،مَا عَرفت ارَد عَليه .. تَكلم حَسنّ بشَكلية مَرحة : حَسنّ 15 سَنة أشَهر أسَابيعّ و6 أيَامّ ..رَبشّ وأطفشّ الِي مَا يَتطفشّ .. طَبعِي مَرِح ..ومَا أحب التَكنلووجيا .. أعشقققّ الأكِل والرِياضة !!
ضَحكني بَأسلووبه يَبينّ عَليه حَبوبّ .. تَكلمت البَنية : اححمّ سَارة 15 سَنة .. مَا اعَرف امَدح رُوحِي ..تَوأم حَسانوو.. اممّ احِبّ الكِل وخَجولة .. ومَا ادَرِي .. ! ابَتسمت الِيها .. وشُعووري بِالخُوف يأكلني !! مِن هَذوول !! ولِيشّ يَايبيني اهَنييي ..عَقلي مَا فِيه شَدة يَفكرّ .. كَان الرَيالّ يَسولفّ اوّ خَلني اقُولّ ابُو حَسينّ يَسولفّ وِيا حَسنّ..! سَألتَه :مَتى بَروحّ بِيتنا!! ابَتسمّ بَهدوء :انَته بِتظلّ اهَنيه!! جَاوبته :لآ امَبي ارَجعّ بِيتنا !!شَعلاقتكمّ فِيني عَشانّ اظَل وِياكمّ ..مُو مِتعودّ اقَعد وِيا غُربّ !! طَالعنِي بَصدمة :يَعنِي احَنا مُو اوكّ !! وغُربّ !! بَلعتّ رِيقي احَاولّ ارَقِعّ :لآ وَالله ..مَا أقَصِد!! أننا يَعنِي اقُوول ..لازمّ يَعنِي ..يَعني ارُووحّ ..!يَعنِي بِيتنا وچِدي .. يَعنِي ..!!
ابَتسمّ وقَالّ :حَاوِلّ تَقلل مِن يَعنِي فِي كَلامكّ ..،وانَته بِتظلّ وِيانا اهَني طُولّ عَمركّ !!
طَاالعته بَصدمة ..:نَعممممّ !!وبَصفتـِي شِنُووو!! جَاوبنِي بَهدوء :هَدي هَدي ..ولآ تَستعجلّ كِل شِي فِي وَقته حِلوو!! سَألتَهه : شِنووو لآ اسَتعيِلّ!! وانتَظر لَمتى انّ شَااء الله!! كِنت مَتنرفز ..ومُو مَنتبه لكَلاامِي =| جَاوبنِي وهُو مُو عَاطِيني فَرصة اتكلمّ :انَتظر يُومِينّ شِي جَدي لِينّ تَاريخّ 8-5 ،يَلا انَا بَروح وبَرجع فِي الليلّ ..مَع السَلامة !!
وطَلعّ ظَليتّ قَاعد چِدي مَتنح ابَغي أعرفّ شـالسالفة !! قَعدت افَسر كَلامه واسَتوعبه !! هَزني حَسن مِن جَتفي وصَرخ فِيني : قُووومّ العبّ ايَاييِّ بَلايسيتشن بَلا هَم بَلا بَطييخّ =| قَمت وِياه اجَر خَطواتِي وانَا مِستغربّ ...، ظَلينا نَلعبّ ،اسَتانستّ وِيااااه نَسااانِي شَويّ .. عَالمَغربّ چدِي رَجعّ ابُو حَسينّ وسَلمّ كِنا قَاعدينّ كِلنا حَسن يَطالع فِلم وانَا احُوسّ وِيا سَاارو فِي تَلفونها وحَسينّ يَحوس فِي لآبتُوبه، كِنت مِتأقلم وِياهم ،وعَلى أملّ انِي بَرجع البِيت بَلاقي يَدتي تَنظرنِي !! يا اللِيلّ يَابُو عَشى وكِلش مَا كِنت مِشتهي وبِالأخصّ انَه شِغل خَددمّ لَعبنا شَوي وبَعدينّ رَكبنا وَصلني حَساانُو الغَرفة وسُولف وِيايِّ وقَال يَلا بَروحّ انَامّ .. وطَلعّ مَا قَدرت أناامّ .. أبَغِي يَدتِي ! مَا أبَغيهمّ نَزلت دَمعتِي !! مَسحتهاا وأنَا أوَعد نَفسي بَأنٍي أتَماسكّ ... بَس لازمّ أرَجعّ البِيتّ ..، فَتحت البَابّ بِهدوء ونَزلت تَحت فَتحتّ البَابّ الرَئيسي وأنَا أتَسلل كَأنِي حَرامِي وتَونِي بَفتحّ البَابّ الِي يأخذني للشَارعّ بس وَقفني ابُو حَسينّ يَنادينِي :عَـــــلِــيّ !! طَالعتَه ..سَألنِي: وِين بِتروحّ؟! أخَذت نَفس طَويل عَشانّ أحَبس صِيحتي ..وجَاوبته بِتوتر:بِيتنآ ..! سَألنِي بَصدمة :لِيييشّ أحد ضَايقك او زَعلكّ!! قِلت: لآ ..بَس أنَا لازمّ ارُووحّ بِيتنا ، قَال :بَااجر أنَا أوَديكّ ،ألحِين رُوح نَامّ .. قِلت بِإصَرار كَأنِي يَاهل:ألحِييينّ لاازِم أرُوحّ ... مَشَى وِيايِّ ورِحنا البِيت عَقب مَا دَليته ... وَصلناا نَزلت مِن السَيارة بَسرعة ونَزلت دَموعِي مُجرد مَا دَخلت .. البِيت عَ نَفس الحَالة اليِّ هَديته فِيها ..،شَنطتِي مَفلوتة فِي الصَالة ..دَخلت غَرفة يَدتِي وأنَا أصِيييح .. دَخل اليِّ ابُو حَسينّ وهَدانِي ورَن تَلفونه وقَال بِيروح يَتكلم فِي التَلفون .. رِحت حِجرتِي سَبحت ولَبست ثَيابِي شِلت الفُون مِن الجَارج 340 مِست كُول مِن عِز بَااااااااالّ و 10 مِن فَطمو بت خَالتِي حااووَلت أتصل فِي عَزيز بَس مَا عِندي كَردت الله يَااخذ فِيفاا يَسحبووون الكَردت كِللله عشان الخدمة كَلمت عَزيز عَ الخَاص عَشان يَتصل ومَا مَهلت الا اتَصلل رَديت وهَب فِيني :حَيواااااااان كَلب حَمار ...وِييينكّ كَسرت التَلفون عَليك يَا غَنمة .. ضَحكني لَكن قِلت بَجدية :تَعالّ عِند البَرادة بَسررعة !! وسَكرنَاه ..رِحت عِند البَرادة وَشفت عَزيز قَعدنا عَ الرَصيف وقِلت لَعزيز كِل شِي ..، حَسييته خَاافّ وقال: عَلوويّ لآ تَحسب انَهم اهَلكّ وتتَعلق بَوهم !! رَديت عَليه :اطَمنه لآ تَخاف اصَلاً مَا خَطر ببَالي! زَفر وهُو مَتطمن سولَفنا بَأمُور وَايدّ ..قَطعها ابُو حَسينّ لَما نَادانِي :عَليّ يَلا عَجزت ادَورك الوَقت تَأخر بِنرجع ..! قِلت بِاندفاعّ: انَا بَظل فِي بِيتنا .. عَصب مَررة وَحدة وزَفنِي: يَلاا يَلاا احَنا مَا بَغينا نَحصلكّ .. اسَتغربتّ مِن عَصبيته المُفاجِأة وودَعت عَزوزّ ورِحت ورَا ابُو حَسينّ وخَذيت اليِّ جَم لِبس لَباجر ... رَجعنا البِيتّ ورَكبت فُوقّ ..تَوقعتّ انِي مَا بَنامّ لَكن مِن حَطيت رَاسِي عَ المَخدة شِلتها لَساابع نُوومةة !!لأنِي مَا اقَدر أرهق رُوحِي وأفَكر لَباجر ،الله يَحلها.....

أولْ بَارتْ لآ يَكونْ مِثالياً ليُبيْنّ قُبحْ أو جَمالْ الرِواية - الأحَداثّ قَادِمَة !!

عبق الروز ©؛°¨غرامي فعال ¨°؛©

السلام عليكم

بداية موفقة

لو كبرتي عمر البطل افضل

القراء يحبون عمر البطل اكبر من كذه

افصلي بين الاسطر وكبري الخط افضل

موفقة

السلام عليكم

في امان الله


أدوات الموضوع البحث بهذا الموضوع
البحث بهذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

موقع و منتديات غرام موقع سعودي خليجي عربي يحترم كافة الطوائف والأديان ومختلف الجنسيات
جميع الحقوق محفوظة منتديات غرام
iTraidnt by ROMYO
جميع الحقوق محفوظة منتديات غرام
iTraidnt by ROMYO

SEO by vBSEO 3.6.1